Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Osana nuorisotakuun toteuttamista hallitus toteuttaa määräaikaisen nuorten aikuisten osaamisohjelman, joka tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Heitä on noin 110 000, ja heidän asemansa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on muita heikompi.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 20–29-vuotiaiden, pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013-2016.

Ohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta.

Tarkemmin aloittajamäärät jakautuvat seuraavasti: 

  • Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on saada 1500 aloittajaa vuonna 2013, 2000 aloittajaa vuosina 2014 ja 2015 ja 500 vuonna 2016.
  • Ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) aloittajamääräarvio on 2500 aloittajaa vuonna 2013, 3500 vuosina 2014 ja 2015 ja 500 vuonna 2016.
  • Lisäksi kohderyhmälle kohdennetaan olemassa olevaa näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista peruskoulutusta. Tavoitteena on 5000 aloittajaa vuosittain.

Aloittajamääriä oppisopimuskoulutuksen ja muun koulutuksen välillä on mahdollista ohjelman kuluessa joustavasti tarkistaa, mikäli kysyntä poikkeaa suunnitellusta.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja voivat järjestää eri tahot: koulutuksen järjestäjät, työelämän järjestöt, säätiöt, rekisteröityneet yhdistykset ja kunnat. Työpajat ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat tärkeä yhteistyökumppani ohjelman toteutuksessa.

Aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti koulutuspaikat koulutusten järjestäjien haettavaksi syyskuun lopussa 2012. Ohjaukseen ja neuvontaan kohdennettavat avustukset tulevat myös hakuun syyskuun lopussa. Ensimmäiset koulutukset voivat alkaa joustavasti vuoden 2013 aikana.

Myönnetyt avustukset

Valtionavustus nuorten aikuisten osaamisohjelman hakevaan ja tukevaan toimintaan 2014 (pdf)

Lisätiedot

Johtaja Kirsi Kangaspunta, puh. 0295 3 30136