Utbildningssystemet i Finland

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri allmänbildande utbildning för hela årsklassen. När en elev slutfört grundskolans lärokurs har han eller hon fullgjort sin läroplikt.

Sexåriga barn har rätt till förskoleundervisning året innan de börjar grundskolan.

I grundskolan avläggs ingen examen, men den ger behörighet att söka till utbildning som bygger på grundskola.

Fortsatta studier i den allmänbildande gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

Utbildningen efter grundskolan omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina).

Gymnasieutbildningen är allmänbildande och förbereder de studerande för studentexamen. Efter gymnasiet kan den studerande söka till grundläggande yrkesutbildning eller till högre studier. Gymnasieutbildningen räcker 3 år.

De som avlagt yrkesinriktad grundexamen har grundläggande yrkesskicklighet inom branschen och den yrkeskompetens inom branschen som behövs i arbetslivet. Examen omfattar 120 studieveckor och studietiden är tre år. Tidigare studier och arbetserfarenhet kan förkorta studietiden.

Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad tilläggsutbildning. Yrkes- och specialyrkesexamina kan avläggas som fristående examina, för vilka förberedande utbildning ordnas.

Högskolesystemet består av universitet och yrkeshögskolor

Universiteten koncentrerar sig på vetenskaplig forskning och undervisning grundad på forskningen. Yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är mera praktiskt inriktad och svarar mot arbetslivets behov.

Vid universiteten, dvs. vetenskaps- och konsthögskolorna, kan man avlägga lägre och högre högskoleexamina samt vetenskapliga påbyggnadsexamina, dvs. licentiat- och doktorsexamina.

Det tar 3,5 - 4,5 år att avlägga en yrkeshögskoleexamen. Ett villkor för högre yrkeshögskoleexamen är yrkeshögskolexamen eller annan lämplig examen. Dessutom bör man efter avlagd examen ha cirka tre års arbetserfarenhet inom området.

Vuxenutbildning enligt principen om livslångt lärande

Inom vuxenutbildningen beaktas den studerandes tidigare kunskaper, färdigheter och livssituation i undervisningens innehåll och undervisningsarrangemangen.

Vuxenutbildning kan vara undervisning för grundexamen, studier som ingår i en examen, utbildning som förbereder för fristående examina, läroavtalsutbildning, tilläggsutbildning och fortbildning för att förnya och bredda yrkesskickligheten eller samhälleliga studier som ger medborgarfärdighet och arbetslivsfärdighet samt intresseinriktade studier.

Utbildningen kan finansieras av den studerande eller vara läroavtals-, arbetskrafts- eller personalutbildning.

Vuxenutbildning ges vid läroanstalter som ingår i utbildningssystemet för ungdomar, vid läroanstalter som anordnar enbart vuxenutbildning, i företag samt som personalutbildning på arbetsplatser.