PISA 2006

PISA 2006 -tutkimuksen pääalueena oli luonnontieteellinen osaaminen. Luonnontieteissä ja matematiikassa suomalaisoppilaat ovat OECD-maiden parhaita ja lukutaidossa toiseksi parhaita.

Luonnontieteiden osaamisella tarkoitetaan tutkimuksessa nuorten kykyä hyödyntää luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja eri aihealueilla ja erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaan uskomuksia ja asenteita luonnontieteellisiin kysymyksiä kohtaan sekä tieteelliseen ajatteluun ja päättelyyn. Lisäksi selvitettiin sitä, miten oppilas ymmärtää vastuunsa kestävästä kehityksestä ja mahdollisuutensa vaikuttaa siihen.

Suomessa PISA 2006 -tutkimuksen (Programme for International Student Assessment) otokseen valittiin 144 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä koulua. Otoskoko oli 5 265 oppilasta. Oppilaista 4 714 (90 %) vastasi koetehtäviin. Heistä 4 413 oli suomenkielisiä ja 301 ruotsinkielisiä. Suomessa tutkimuksen toteutti Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.