Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus OECD:n PISA-tutkimus

OECD:n PISA-tutkimus

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA-tutkimuksissa selvitetään myös oppimista tukevia opiskeluasenteita ja -taitoja. Oppilas- ja koulukyselyillä selvitetään monipuolisesti opiskeluympäristöä kotona ja koulussa, kodin sosiaalista asemaa ja tukea opiskelulle, oppilaiden ajankäyttöä sekä heidän suhtautumistaan kouluun ja oppimiseen.

Tutkimuksen sisällöllinen painopistealue vaihtuu tutkimuskerroittain.

  • PISA 2012: matematiikka
  • PISA 2009: lukutaito
  • PISA 2006: luonnontieteet
  • PISA 2003: matematiikka
  • PISA 2000: lukutaito

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus OECD:n PISA-tutkimus