Koulutusvienti - uusia mahdollisuuksia

Korkealaatuisesta koulutusjärjestelmästä on 2000‐luvulla tullut keskeinen osa suomalaista identiteettiä ja Suomen myönteistä kuvaa ulkomailla. Koulutusosaamisen ja vahvan teknologisen maabrändin varaan on mahdollista luoda koulutusvientiin perustuvaa yritystoimintaa.

Koulutusviennin toimenpideohjelma

Koulutusviennin tavoitteita on linjannut koulutusviennin edistämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2010.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysryhmä laati syksyllä 2013 toimenpideohjelman koulutusviennin edistämiseksi. Taustalla oli valtioneuvoston Team Finland -strategia, jossa OKM:n tehtäväksi annettiin valmistella koulutusviennin toimenpideohjelma.

Selvitysryhmän esittämä toimenpideohjelma koostuu seuraavista osa‐alueista:

  1. Laadunhallinta ja oppiminen nostetaan keskiöön
  2. Rekrytoidaan Suomeen lisää motivoituneita opiskelijoita
  3. Poistetaan itse tekemämme lainsäädännölliset esteet
  4. Tehdään koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa
  5. Tuetaan koulutusviennillä kehityspolitiikkaa
  6. Vahvistetaan koulutusviennillä myönteistä Suomi‐maakuvaa
  7. Toimenpideohjelman seuranta

Koulutusviennin toimijat

 Suomalaiset yritykset ja oppilaitokset ovat vieneet koulutusta ja koulutusosaamista sekä opetukseen linkittyviä tuotteita oppimisen apuvälineistä kokonaisiin koulu- ja opetusratkaisuihin.

Suomalaisen koulutusviennin näkyvyyden vahvistaminen on yksi Team Finland -verkoston tehtävistä. Kansallisesta koulutusvientiohjelmasta Future Learning Finland vastaa Finpro.

Tiedotteita aiheesta

Selvitysryhmä: Koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa 4.11.2013

Lipponen vetämään koulutusviennin kehitystyötä 15.8.2013

Opetusministeri Kiuru: Koulutusviennissä tarvitaan tiivistä yhteistyötä 13.6.2013

Valtioneuvosto päätti Suomen koulutusvientistrategiasta 29.4.2010

Ministerit Virkkunen ja Pekkarinen: Koulutuksesta vahva tulevaisuuden vientiala 29.4.2010

Opetusministeri Virkkunen: Koulutuksesta uusi vientiala 27.11.2009