Ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on yhteensä 24 ammattikorkeakoulua.

  • kuntayhtymän ylläpitämiä ammattikorkeakouluja on 3
  • osakeyhtiön ylläpitämiä ammattikorkeakouluja on 21

Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäasiainministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulujen kehittämisverkostot

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtakunnallisia kehittämishankkeita, joilla pyritään ammattikorkeakoulujen opintojen, opiskeluprosessien, opiskelijoiden ohjaus ja neuvontapalveluiden sekä kansainvälisen toiminnan ja yrittäjyyden kehittämiseen.

Hankkeet ja niitä koordinoivat ammattikorkeakoulut:

Ammattikorkeakoulujen verkostohankkeet 2007 - 2009

Muut ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostot

Muut AMK-verkostot