Ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistaminen

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat 1.1.2015 lukien

Perustelumuistio 2.12.2014 (pdf)

Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat 1.1.2014 lukien

Perustelumuistio 2.12.2013 (pdf)
- Liite 1: Yhteenveto hakijoista (s. 41)
- Liite 2: Haetut koulutusvastuut ja muutokset nykytilanteeseen (s. 45)
- Liite 3: Keskeiset talouden tunnusluvut ammattikorkeakouluittain (s. 69)
- Liite 4: Toimilupiin sisällytettävät kehittämis- ja muut velvollisuudet (s. 71)

Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat,  jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä, uudistetaan vuoden 2014 alusta. 

Nykyisten toimilupien voimassaolo ehdotetaan päättymään ammattikorkeakoululain muuttamista koskevan lain tullessa voimaan. Uudet toimiluvat myönnettäisiin samasta ajankohdasta lukien.

Uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat.  Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa mm. siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa. 

Aineistoja

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset -ohjekirje 5.7.2013

Liitteet (word/excel, päivitetty 4.7.2013):
Liite 1: Hakulomake ammattikorkeakoulun toimilupaa varten
Toimintaan liittyvä taulukko 1a
Toimintaan liittyvä taulukko 1b
Toimintaan liittyvä taulukko 2
Toimintaan liittyvä taulukko 3
Liite 2: Toimilupahakemuksen taloudelliset selivitykset
Taloustaulukko 4a
Taloustaulukko 4b

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Karelia ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia