Perusopetus ja lukiokoulutus aikuisille

Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan joko aikuislukiossa tai sellaisessa kansanopistossa tai kansalaisopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Opiskelu on joko tutkintotavoitteista tai aineopiskelua.

Aikuisten lukiokoulutusta järjestetään useimmiten aikuislukioissa tai lukioiden aikuislinjoilla. Lukio-opintoja voi suorittaa myös yksityisopiskelijana, etälukiossa ja joissakin kansanopistoissa. Aikuiset voivat suorittaa lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, yksittäisen oppiaineen oppimäärän, korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja ja suorittaa loppuun kesken jääneet lukio-opinnot.