Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Aikuiskoulutus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta on keskeisiä opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestäjiä ja toimijoita edustava asiantuntijaelin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut neuvottelukunnan uudelle kaudelle 1.2.2011 - 30.6.2015.

Sen tehtävänä on:

  • seurata koulutuksen toimintaympäristön muutoksia ja ennakoida muutosten vaikutuksia opetustoimen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeisiin perus- ja täydennyskoulutuksessa
  • seurata valtion rahoittaman ja paikallisesti toimeenpantavan opetustoimen henkilöstökoulutuksen edellytyksiä, tilaa ja kehittämistarpeita sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä laajasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjien käyttöön
  • edistää läpi opetushenkilöstön työuran jatkuvan osaamisen kehittämiseen liittyvää tutkimusta, pedagogista kehittämistä ja työelämäyhteistyötä
  • aktivoida opetushenkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä käytävää koulutuspoliittista keskustelua ja muuta kehittämistyötä 
  • edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä opetustoimen henkilöstön osaamisen varmistamiseksi sekä tukea opetus- ja kulttuuriministeriötä mm. TALIS 2013 -tutkimuksen toteutuksessa
  • suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamat tehtävät.

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan työsuunnitelma 2011-2015

Yhteystiedot

Pääsihteeri, opetusneuvos Kimmo Hämäläinen
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
etunimi.sukunimi@oph.fi
Puh. 040-348 7954

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Aikuiskoulutus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta