Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa:

Osallistu verkkoaivoriihessä opettajien osaamisen kehittämiseen

IMG_0561Opettajankoulutusfoorumi kutsuu opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet yhteiseen verkkoaivoriiheen. Tavoitteena on ideoida tulevaisuuden koulutuksen visio ja käytännön keinoja, joilla niihin päästään. Verkkoaivoriihen ideoita hyödynnetään elokuussa julkistettavan opettajien osaamisen kehittämisohjelman perustana. Lue lisää

Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu

Valtioneuvosto hyväksyi 29.4. mallin, jolla jaetaan valtion perusrahoitus yliopistoille vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu rahoitusmalli antaa yliopistoille lisää mahdollisuuksia omien vahvuuksiensa korostamiseen ja tukee korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mallissa rahoituksesta myönnetään 39 % koulutuksen perusteella, 33 % tutkimuksen perusteella ja 28 % muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Tiedote 29.4.

Korkeakoulujen yrittäjyyskäytänteet julki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt hallinnonalansa korkeakoulujen yrittäjyyden tukemisen käytänteitä. Selvitys tuottaa tietoa siitä minkälaisin toimin yrittäjyysosaamisen syntymistä tuetaan ja millaista yritysyhteistyö on korkeakouluissa.

Selvitys liittyy hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin esitetään muutoksia

RinkiKunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävään, perheen tulojen ja koon sekä hoitoajan mukaan määräytyvään maksuun esitetään muutoksia. Asiakasmaksut muuttuisivat elokuusta 2016 alkaen. Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen 14.4. Tiedote 14.4.

Selvitysmiehet: Uusi koulutussopimusmalli lisäämään käytännön työssä oppimista

koulutussopimusSelvityshenkilöiden ehdotus yksinkertaistaisi ja uudistaisi nykyisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Koulutussopimus korvaisi nykyisen työssäoppimisen ja muodostaisi suurelta osin yhtenäisen toimintamallin oppisopimuksen kanssa.

Koulutussopimus ei perustu työsuhteeseen, kun taas oppisopimuksella sovittaisiin jatkossakin työsuhteisesta työssä oppimisesta. Selvitys luovutettiin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 13.4.

Tiedote 13.4.

Vastaa opiskelijatutkimukseen 31.5. mennessä

Eurostudent_VI_logoEUROSTUDENT-kysely toteutetaan Suomessa internetkyselynä 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus. EUROSTUDENTin päätavoite on koota vertailukelpoista aineistoa eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisesta taustasta, elinoloista, opiskelusta, kansainvälisestä liikkuvuudesta ja toimeentulosta. Vastausaika jatkuu toukokuun loppuun. Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ehdotetaan uudistettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulusektorin profiilia korkeakoulujärjestelmässä. Samalla ammattikorkeakouluja pyritään kannustamaan toimintansa strategiseen kehittämiseen
Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä asetettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seuranta- ja projektiryhmän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista varten. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. Projektiryhmän tehtävänä on organisoida ja koordinoida reformin toimenpiteiden valmistelua. Ryhmien toimikausi kestää 31.12.2018 asti. Lue lisää