Etusivu Kirjastot

Ajankohtaista kirjastoasioissa

Uusi kirjastolaki voimaan 1.1.2017

Perustuslain turvaamat kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ovat kirjastolain lähtökohtana. Yleiset kirjastot säilyvät maksuttomina perus- ja lähipalveluina. Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen on edelleen kunnan tehtävä. Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista suoritteista kohtuullisen maksun. Kirjastolakiin on lisätty säännökset kirjaston käyttäjän velvollisuuksista, lainauskiellosta ja kirjaston käyttökiellosta.
Lue lisää

Yleisten kirjastojen vuoden 2015 tilastoja

kirjastossaKuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna yli 49 miljoonaa kertaa ja niistä annettiin 89 miljoonaa lainaa. Asukasta kohden käyntejä oli 9,1 ja lainoja 16,4. Kunnat käyttivät kirjastopalveluiden tuottamiseen asukasta kohti keskimäärin 58,3 euroa. Nämä ja muut tilastotiedot vuodelta 2015 selviävät valtakunnallisesta yleisten kirjastojen tilastotietokannasta.

Lue lisää

Cupore selvitti kirjastojen hankeavustusten vaikuttavuutta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen selvityksen mukaan harkinnanvaraiset avustukset ovat kirjastoille tärkeitä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan välineitä. Niiden vaikuttavuutta on kuitenkin hankala arvioida. Usein vaikutukset näkyvät vasta pidemmän ajan kuluessa.

Lue lisää

Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle

Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.

Tiedote 6.3.

Finna kokoaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet yhteen

FNA_tunnus_pysty_WEB_turkFinna-hakupalvelu kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot ensimmäistä kertaa yhteen. Finnasta saa tiedon käytettävissä olevista aineistoista. Osaan digitoidusta sisällöstä Finna tarjoaa suoran pääsyn.

Finna on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Lue lisää

Yleisten kirjastojen laatusuositus julkaisuna

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima yleisten kirjastojen laatusuositus on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa.

Yleisten kirjastojen laatusuositus sisältää yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehyksen, uudet laatukuvaukset ja yleisten kirjastojen laadunhallintasuosituksen.

> Laatusuositus

Kirjastoverkosto ja toimijat

Kirjastoverkosto koostuu yleisistä eli kunnallisista kirjastoista, yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoista sekä kouluissa ja oppilaitoksissa olevista kirjastoista. Lisäksi eri organisaatioilla ja yrityksillä on omia kirjastoja.

Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston kulttuuriyksikkö vastaa yleisiä kirjastoja ja Näkövammaisten kirjastoa koskevista asioista. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto vastaa Varastokirjastoa ja Kansalliskirjastoa sekä tieteellisiä kirjastoja ja oppilaitoskirjastoja koskevista asioista. Tehtävät sekä niitä hoitavat henkilöt yhteystietoineen löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta tai kirjastoasioiden yhteystiedot sivulta .