Frändefolkssamarbetet hjälper finsk-ugriska folk att bevara sina utbildningsmässiga och kulturella kontakter

Syftet med frändefolkssamarbetet är att hjälpa finsk-ugriska folk i Ryssland att bevara sina utbildningsmässiga och kulturella kontakter med Finland.

Det finsk-ugriska kultursamarbetet med Ryssland grundar sig på ömsesidigt partnerskap och projektsamarbete inom följande områden:

1) upprätthållandet och utvecklandet av de finsk-ugriska folkens kultur i ett mångkulturellt samhälle,
2) upprätthållandet och utvecklandet av de finsk-ugriska folkens språk
3) utvecklandet av det samarbete inom kulturbranschen som medborgarorganisationerna bedriver.