Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä. Vuodesta 2016 lähtien julkaisut löytyvät ministeriön verkkosivujen lisäksi myös Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Valto)

Painettuja julkaisuja voi ostaa Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta  

Uusimmat julkaisut

PISA 15 Esite
PISA 15 Ensituloksia Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41
Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:37
Piireistä verkkoihin – urheilun tekijät äänessä; Urheilujärjestötoiminnan muutosprosessien vaikutukset käytäntöihin Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:31
Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja – Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34
Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33
Liikuntajärjestöjen valtionavustukset; Selvitys valtionavustusjärjestelmän kehittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:32
Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29
Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:30
Suunnitelma etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:27
Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 21:2016
Etsivä nuorisotyö 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:28
Työpajatoiminta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:26
Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi 2016:23
Pieni riski – suuri mahdollisuus; Ehdotus audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:18
Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19
Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:20
Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:16
Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17