Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä. Vuodesta 2016 lähtien julkaisut löytyvät ministeriön verkkosivujen lisäksi myös Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Valto)

Painettuja julkaisuja voi ostaa Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta  

Uusimmat julkaisut

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuosi kulttuurisektorilla. Raportti puheenjohtajuusvuodesta 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:6
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset II Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan liittäminen opetushallituksen yhteyteen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:4
Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut; Valtakunnallinen selvitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:3
Lukion erityisen koulutustehtävän uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:2
Liikuntatoimi tilastojen valossa 2015; Perustilastot vuodelta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:1
SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:25
Selvitys suomi/ruotsi toisena kielenä -opetustarjonnasta eri koulutusasteilla Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:36
Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:43
Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:42
PISA 15 Esite
PISA 15 Ensituloksia Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41
Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:37
Piireistä verkkoihin – urheilun tekijät äänessä; Urheilujärjestötoiminnan muutosprosessien vaikutukset käytäntöihin Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:31
Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja – Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34
Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33
Liikuntajärjestöjen valtionavustukset; Selvitys valtionavustusjärjestelmän kehittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:32
Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29
Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:30
Suunnitelma etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:27