Etusivu Julkaisut SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti

SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus, Loppuraportti 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:25 
 • Julkaistu
 • 2016 
 • Sivumäärä
 • 178 
 • ISBN
 • 978-952-263-414-6 (PDF)
   
 • ISSN
 • 1799-0351 
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (5066 kb)

Tiivistelmä

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) tuottaa valtakunnalliseen käyttöön laadukkaita ja yhteentoimivia julkisen sektorin sähköisiä palveluita. Palveluiden tavoitteena on tarjota hyötyä kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille, vahvistaa kustannustehokkuutta sekä tuottaa säästöjä. SADe-ohjelmassa on kehitetty sähköisiä palveluita seitsemässä eri hankkeessa, joista yksi hanke on opetushallinnon alainen Oppijan palvelut –hanke.

Oppijan verkkopalveluiden tavoitteena on ollut tuottaa kansalaisille ja palveluita käyttäville koulutustoimille ja muille viranomaisille yhden luukun periaatteella toimiva kansallinen sivistyskeskus. Sähköinen palvelukokonaisuus on luotu vaiheittain vuosina 2011–2015. Palvelun kautta kansalaiset saavat mm. tietoa eri koulutusasteiden koulutusmahdollisuuksista ja hakeutuvat opiskelemaan sähköisen haun ja asioinnin avulla. Oppijan palvelussa on uudistettu jo olemassa olleita, osittain päällekkäisiä ja elinkaarensa lopussa olleita koulutustiedon palveluita sekä tietojärjestelmiä. Lisäksi palvelukokonaisuuteen on luotu kokonaan uusia palveluita.

Oppijan palvelun nimi on Opintopolku.fi., ruotsiksi Studieinfo.fi ja englanniksi Studyinfo.fi. Opintopolku.fi sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista ja opiskelusta eri koulutusasteilla. Opintopolun kautta voi hakea opiskelemaan eri koulutusasteille.

Asiakkaalle suunnattujen palveluiden taustalla toimii järjestelmäpalvelukokonaisuus, joka on toteutettu palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaisesti avoimia rajapintoja hyödyntäen. Palvelujen tavoitteiden ja laadun toteutumista seurataan säännöllisesti eri mittareilla, joita ovat esimerkiksi käyttäjämäärät, asiakaspalvelun yhteydenottojen määrä, saadut palautteet ja kustannushyötyjen laskenta.

Opintopolun tulee mahdollistaa aiempaa joustavampien, henkilökohtaisten opintopolkujen tarjoaminen. Opetushallitus laati syksyn 2015 aikana kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan Sipilän hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden palvelulle asettamat vaatimukset.

Todennetun osaamisen rekisteriin (05/2016 KOSKI) tullaan keräämään suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tuotetut opintohistoriatiedot. Keskitetyn tietovarannon kautta tiedot ovat sekä oppijan itsensä että viranomaisten (KELA, TE-toimistot, Tilastokeskus) sekä työnantajien käytettävissä.

Oppijan palvelukokonaisuuteen on liitetty erillisrahoituksen avulla toteutettava korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmäprojekti. Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmäprojekti (KSHJ) on asetettu erikseen (dnro OKM/116/040/2010) eikä se näin ollen ole kuulunut Oppijan palvelukokonaisuus –projektiorganisaation alaisuuteen.

Oppijan palvelut on arvioitu Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa (235/54/2014) kustannustehokkaaksi ja asiakaslähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Palvelua käytti vuonna 2015 yli 4,4 miljoonaa kävijää.
Etusivu Julkaisut SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti