Etusivu Julkaisut Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle. Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:7 
 • Julkaistu
 • 10-02-2014 
 • Sivumäärä
 • 44 
 • ISBN
 • 978-952-263-260-9 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (2260 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 8.3.2013 työryhmän laatimaan ehdotuksen laatunäkökulman vahvistamiseksi yliopistojen rahoitusmallin tutkimuksen ja koulutuksen rahoitustekijöissä siten, että muutokset voidaan toteuttaa kohdennettaessa yliopistoille yliopistolain (558/2009) 49 § kolmannen momentin mukaista perusrahoitusta vuodeksi 2015.

Työryhmän tukena koulutuksen rahoitusosuuden laatunäkökulman kehittämisessä oli UNIFI ry:n asettama työryhmä, joka valmisteli opiskelijapalautteen keräämistä ja mekanismeja. Tutkimuksen rahoitusosuuden kehittämisen valmistelua tuki Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) järjestämä julkaisujen tasoluokittaminen (Julkaisufoorumi) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja TSV:n asiantuntijoiden tekemät tilastoanalyysit.

Koulutusosuuden laatunäkökulman vahvistamiseksi työryhmä ehdottaa, että opiskelijapalaute -rahoitustekijä otetaan osaksi yliopistojen rahoitusmallia vuodesta 2015 alkaen. Jatkossa 3 % yliopistoille osoitettavasta valtion rahoituksesta perustuisi opiskelijakyselyssä saatuihin vastauksiin. Kysymyksiä, joiden vastauksia ehdotetaan käytettäväksi, on 13.

Opiskelijoiden nopeampaa valmistumista tukevan lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus -rahoitustekijän painoarvoa ehdotetaan nostettavaksi hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti prosenttiyksiköllä siten, että osuus olisi vuodesta 2015 alkaen 12 % yliopistojen valtion rahoituksesta.

Vahvistettavien rahoitustekijöiden prosenttiosuudet ehdotetaan vähennettäväksi alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin perustuvista rahoitustekijöistä siten, että jatkossa 6 % yliopistojen valtion kokonaisrahoituksesta kohdennetaan alempien korkeakoulututkintojen perusteella (aiemmin 9 %) ja 14 % ylempien korkeakoulututkintojen määrän perusteella (aiemmin 15 %).

Työryhmä ehdottaa, että laatunäkökulman vahvistamiseksi tutkimusosiossa TSV:n julkaisufoorumihankkeen tuottama julkaisujen tasoluokitus otettaisiin käyttöön vuodesta 2015 alkaen. Laskennalliset julkaisut -rahoitustekijä (13 %), joka aiemmin jakaantui kansainvälisten referee-julkaisujen osioon (9 %) ja muiden tieteellisten julkaisujen osioon (4 %), ehdotetaan laskettavaksi yhtenä kokonaisuutena.
Julkaisufoorumin mukainen tasoluokitus pisteytettäisiin rahoituksen laskennassa siten, että laatunäkökulma vahvistuu siirtymäkaudella vuosina 2015−2016 ja painottuu vielä voimakkaammin vuodesta 2017 alkaen. Siirtymäkaudella vuosina 2015−2016 julkaisujen tasoluokitukset pisteytettäisiin siten, että vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien ja teosten luokassa 0 olevien julkaisujen kerroin olisi 1, luokassa 1 olevien julkaisujen kerroin olisi 1,5 ja luokissa 2 ja 3 olevien julkaisujen kerroin olisi 3.

Julkaisutoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, toimitetut kirjat ja julkaisut, ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut pisteytettäisiin rahoituslaskennassa kertoimella 0,1 riippumatta niiden julkaisufoorumin mukaisesta tasoluokasta.

Etusivu Julkaisut Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen