Etusivu Julkaisut

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus; Loppuraportti

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus; Loppuraportti 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15 
 • Julkaistu
 • 03-04-2014 
 • Sivumäärä
 • 90 
 • ISBN
 • 978-952-263-278-4 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
PDF suomeksi (2511 kb)
DOC suomeksi (566 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 23.1.2009 työryhmän edistämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Työryhmän toimikausi päättyi 28.1.2013. Työryhmän loppuraportissa käsitellään taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämistä osana ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisen edistämistä. Kulttuuristen oikeuksien perustaksi nähdään mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä toteutuu eri tavoin eri väestöryhmien kohdalla. Raportti keskittyy kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja saavutettavuuden edistämiseen erityisesti erityis- ja vähemmistöryhmien kannalta, mutta myös niiden väestöryhmien kannalta, joiden kohdalla tilanne on taloudellisten syiden tai pitkien välimatkojen takia haasteellinen.

Taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuus on edistynyt ja toteutetut toimenpiteet koettu oikeansuuntaisiksi, mutta saavutettavuutta heikentäviä esteitä löytyy edelleen saavutettavuuden kaikilta osa-alueilta. Saavutettavuuden rinnalle työryhmä on nostanut moninaisuuden käsitteen. Taide- ja kulttuuripalvelut eivät rutiininomaisesti huomioi tarjontansa saavutettavuutta tai kulttuurista moninaisuutta. Työryhmä katsoo, että erityis- ja vähemmistöryhmien edustuksellisuutta heitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sekä taide- ja kulttuurialan päättävissä elimissä tulee edistää. Päätöksentekoprosessien tulee olla avoimia ja oikeudenmukaisia erityisesti silloin, kun resurssien niukkuus pakottaa priorisoimaan.

Työryhmä esittää loppuraportissaan useita toimenpiteitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi.

Moninaisuuden tulisi johtaa kulttuurielämän rikkauteen, jossa myös erilaiset alakulttuurit voivat kukoistaa. Samalla tulisi panostaa myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Myös alan koulutuksen ja työhönottokriteerien tulee työryhmän mukaan tukea kaikkien mahdollisuuksia osallisuuteen. Apurahajärjestelmiä tulee kehittää siten, että ne tukevat entistä paremmin erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluvia taiteilijoita. Saavutettavuuden ja moninaisuuden toteutumista työryhmä ehdottaa seurattavaksi erillisselvityksin.
Etusivu Julkaisut