Etusivu Julkaisut Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio

tiivistelmä
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio  
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11 
 • Julkaistu
 • 18-03-2010 
 • Sivumäärä
 • 60 
 • ISBN
 • 978-952-485-866-3 (PDF) 
 • ISSN
 • 1797-951X (PDF)  
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
julkaisu suomeksi (769 kb)

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymisen nykytilanne ja ongelmakohdat ja tehdä esitykset, joilla siirtymistä voidaan nopeuttaa. Työryhmän tuli arvioida julkisen talouden kestävyyden ja talouskasvun edellytysten turvaamisen näkökulmat huomioon ottaen yhteiskunnan osaamistarpeet ja nykyisen korkeakoulujärjestelmän kyky tuottaa työmarkkinoille riittävästi osaavaa työvoimaa ja tehdä sitä koskevat ehdotukset. Työryhmän tuli myös arvioida nykyistä korkeakoulutusta koskevaa normi- ja rahoitusohjausta suhteessa opintojen loppuun suorittamisen nopeuttamistavoitteeseen sekä tehdä esitys toimenpiteiksi, jotka toteuttamalla opintojen keskeyttäminen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa vähenee ja siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään aikaistuu vähintään yhdellä vuodella.

Työryhmä ehdottaa koulutuksen laajuuksien tarkistamista suhteessa yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Koulutusjärjestelmän kehittyminen tarjoaa myös mahdollisuuden joidenkin tehtävien kelpoisuusvaatimuksien tarkistamiseen. Työryhmä pitää tärkeänä koulutustarjonnan mitoittamista ja suuntaamista siten, että se nykyistä paremmin vastaa yhteiskunnan osaamistarpeita.

Työryhmä korostaa tavoitteellisen opinto-ohjauksen tärkeyttä: kaikilla lukiolaisilla tulee olla jatko-opintosuunnitelma ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen päättävillä tulee olla ura- tai opintosuunnitelma. Suunnitelmaa tulisi voida tarkentaa myös myöhemmin yhdessä opinto-ohjauksen ja uraohjauksen asiantuntijoiden kanssa.

Työryhmä ehdottaa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen perusteellista uudistamista. Työryhmä ehdottaa että ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien asemaa parannetaan merkittävästi. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaussa. Nykyiset sähköiset hakujärjestelmät yhdistetään. Korkeakoulututkinnon suorittaneet tai opinto-oikeuden korkeakoulussa saaneet valitaan erillisvalinnoilla. Opiskelijat valitaan nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten tiedekuntiin tai koulutusaloille. Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella ilman erillistä valintakoetta.

Työryhmä korostaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien toteuttamista. Korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen voi jatkossakin hakeutua eri elämänvaiheissa ja erilaisilla koulutustaustoilla. Työelämässä jo oleville kehitetään joustavia mahdollisuuksia täydentää osaamistaan.

Työryhmä ehdottaa korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen sitomista nykyistä vahvemmin toiminnan laatuun, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Uudistus ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja parantamaan opintoprosesseja siten, että opiskelijoiden on mahdollista valmistua tavoiteajassa.

Etusivu Julkaisut Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio