Etusivu Julkaisut

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi 2010–2014

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi 2010–2014 
 • Tekijät
 • Hanna-Liisa Liikanen

   
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2010:1 
 • Julkaistu
 • 28-01-2010 
 • Sivumäärä
 • 83 
 • ISBN
 • 978-952-485-825-0 (nid.)
  978-952-485-826-7 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 (painettu) 1797-9501 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi, ruotsi, englanti 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (1604 kb)
ruotsiksi (1254 kb)
englanniksi (876 kb)

Tiivistelmä

Valtioneuvosto antoi 5. joulukuuta 2007 periaatepäätöksen hallituksen strategia-asiakirjasta, jonka yhteydessä hyväksyttiin Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Osana politiikkaohjelmaa käynnistettiin poikkihallinnollisen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman valmistelu vuosille 2010–2014. Nimi muutettiin myöhemmin Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –ohjelmaksi. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kutsui 29.9.2008 toimintaohjelman valmistelua varten selvittäjäksi VTT Hanna-Liisa Liikasen ja hänen tuekseen laajapohjaisen asiantuntijaryhmän.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotuksen tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat: 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Selvittäjä esittää kaikkiaan 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimenpide-ehdotukset on jaoteltu 1) lainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta, 2) julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä, 3) tutkimuksen ja tietopohjan lisäämistä, 4) koulutusta ja 5) tiedon levittämistä koskeviin ehdotuksiin.

Toimintaohjelmaehdotukseen sisältyy taustamuistio, jossa kuvataan ohjelmatyön lähtökohtia ja aihepiiriin liittyviä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä luodaan katsaus kulttuurin ja hyvinvoinnin hallinnointiin ja rahoitukseen Suomessa ja eräissä muissa maissa. Taustamuistiossa esitellään myös aihepiiriin liittyvää tutkimusta.
Etusivu Julkaisut