Etusivu Julkaisut Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 • Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen valmisteluryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 
 • Julkaistu
 • 02-11-2010 
 • Sivumäärä
 • 48 
 • ISBN
 • ISBN 978-952-485-950-9 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1797-5832, 1797-5840 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (843 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti valmisteluryhmän laatimaan ehdotukset opetuksen toimialan tietoyhteiskunta-asioiden kehittämiseksi poliittisen päätöksenteon tueksi, kansallisten tavoitteiden asettamiseksi tuleville vuosille, toimialan toimintatapojen uudistamiseksi ja tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Valmisteluryhmän tehtävänä oli 1. laatia kokonaisnäkemys opetusministeriön toimialan tietoyhteiskuntakehityksen yleisestä tilasta, toiminnan kehittämistarpeista ja tavoitteista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, 2. tehdä ehdotus opetustoimen henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden tietoyhteiskuntaosaamisen varmistamisesta, 3. tehdä ehdotukset tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisten aineistojen ja palvelujen hyödyntämisestä opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa sekä niihin liittyvästä vuorovaikutuksesta, 4. arvioida kouluihin ja oppilaitoksiin hankitun teknisen infrastruktuurin kehitystä sekä tehdä ehdotus järjestelmien pitkäikäisyyden ja taloudellisesti kestävän ylläpidon varmistamisesta, 5. laatia suunnitelma koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehitystä seuraavan arviointi-tilasto- ja muun tiedon kokoamisesta ja hyödyntämisestä päätöksenteossa ja hallinnon tukena, 6. tehdä ehdotukset alan kehitystyön edellyttämistä voimavaroista, rahoituspohjasta ja -vastuista.

Valmisteluryhmä esittää vision koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä. Visiota edistetään neljän kärkihankkeen avulla Kärkihankkeita ovat 1. Osaamisen varmistaminen, 2. Oppimisessa, opiskelussa ja hallinnossa tarvittavien oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja sähköisten palvelujen, saatavuuden varmistaminen, 3. Pitkäikäisen, ekotehokkaan ja yhteentoimivan infrastruktuurin kehittäminen, 4. Tietoon perustuva päätöksenteko ja aktiivinen johtaminen.

Valmisteluryhmä esittää 46 toimenpide-ehdotusta toiminnan kehittämiseksi. Kaikilla koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämiseen liitetyillä toimilla edistetään yksilöiden ja yhteisöjen laadukasta oppimista sekä varmistetaan kaikille kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet hankkia tämän päivän ja huomisen yhteiskunnassa tarvittavat vastuulliset kansalaistaidot sekä hyvä työelämän osaaminen. Haasteena on ensisijaisesti uudistaa vanhoja toimintatapoja niin, että koulutuspalvelut voidaan tuottaa tehokkaammin ja oppijan kannalta laadukkaammin. Laadun, tehokkaan ja avoimen toiminnan edistäminen sekä uusien palvelujen hyödyntäminen edellyttää investointeja osaamiseen, tietoon, oppimateriaaleihin ja palveluihin, infrastruktuuriin sekä niiden käyttöönottoon kaikilla tasoilla. Valmisteluryhmä ehdottaa merkittäviä panostuksia toiminnan tukemiseksi.

Valmisteluryhmän väliraportti (Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehittäminen. Valmisteluryhmän väliraportti) on julkaistu 21.4.2010. Myös väliraportti on saatavilla vain sähköisesti opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Etusivu Julkaisut Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta