Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä. Vuodesta 2016 lähtien julkaisut löytyvät ministeriön verkkosivujen lisäksi myös Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Valto) .

Uusimmat julkaisut

Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma
Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:15
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustustoiminnan uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:13
Yrittäjyyden tukemisen hyvät käytänteet korkeakouluissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:14
Ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:8
Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen 2016:10
Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12
Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:11
Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:9
Opintotuen uudistaminen. Selvitysmiehen raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:7
Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4
Kulttuurialan koulutusselvitys Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:20
Miten tohtorit työllistyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:3
Tutkijanuran tilannekuva. Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:2
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:1
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisesite 2015 -
Selvitys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuurien strategisesta kehittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:22
Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21
Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi 2017 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:19
Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi 2017 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:18