Etusivu A-Ö hakemisto T toimintakertomukset

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

toimintakertomukset

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) ja talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta ja soveltamisesta. Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuk...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/toiminta-_ja_taloussuunnittelu/index.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta

Valtion keskeisiä välineitä toimintaedellytysten luomisessa ovat talousarvio sekä valtionosuusjärjestelmät. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla myös harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat keskeisiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta vuonna 2014 on noin 6,6 m...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/index.html

Linjaukset ja rahoitus

Linjaukset ja rahoitus -osuudessa kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön keinoista kehittää ja ohjata koulutusta, tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä muuta toimialaan liittyvää toimintaa. Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskei...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/index.html
Etusivu A-Ö hakemisto T toimintakertomukset