Hemsidan

Webbenkät om framtidens grundskola

koululaiset

(22.9.) Som en del av projektet Framtidens grundskola vill man höra olika intressentgrupper, inklusive elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga inom utbildningsområdet. Svara på enkäten senast 26.10. och var med om att utveckla framtidens grundskola.

Läs mer

Avtal mot manipulation av resultat inom idrott

anttila(18.9.) Europarådets idrottsministrar samlades på torsdagen i Schweiz. Ministrarna diskuterade bl.a. korruption inom idrott. Efter mötet undertecknade 15 länder ett multilateralt avtal mot manipulation av resultat inom idrott.

Statssekreterare Kari Anttila vid undervisnings- och kulturministeriet ledde Finlands delegation.

Läs mer (på finska)

Ett öppet Finland ger nya möjligheter och verksamhetsmodeller

as2014-logo-green(16.9.) Undervisnings- och kulturministeriets projekt Öppen information har öppnat en ny webbplats. Meningen är att webbplatsen skall fungera som en informationsbank för öppen vetenskap och forskning samt att inspirera till att använda verksamhetsmodeller för öppen vetenskap och forskning.

Webbplatsen öppnades i anslutning till evenemanget Ett öppet Finland.

Läs mer i UKM:s webbtidning

Senaste numret av UKM:s webbtidning är ute

Undervisnings- och kulturministeriets webbtidning har utkommit. Tidningen är finskspråkig, men innehåller en resumé på svenska. Resumé på svenska

6,8 miljarder till UKM:s förvaltningsområde i budgetpropositionen 2015

budjetti296,8 miljarder euro föreslås i anslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för 2015.

Budgetpropositionen avläts till riksdagen 15.9. och slås fast i december. Samtidigt avläts propositioner i anslutning till budgeten. 

Pressmeddelande 15.9.