Hemsidan

Ändringarna i småbarnspedagogikens lagstiftning på remiss

Rinki

Förslagen till ändringar i rätten till småbarnspedagogisk verksamhet och daghemmens personaldimensionering är på remiss fram till 26.9. Förslagen har beretts i enlighet med regeringsprogrammet. I ändringarna beaktas familjernas behov och varje barn garanteras rätt till småbarnspedagogisk verksamhet.

Pressmeddelande 28.8.

EU-ärenden inom UKM:s förvaltningsområde under Luxemburgs ordförandeskap

008-drapeauxlux-ue-201619 (c) SIP

Luxemburg är ordförandeland för EU till slutet av året. Då avslutas också det gemensamma programmet för trion Italien, Lettland och Luxemburg. Här hittar du en kort genomgång av aktuella ärenden inom utbildning, forskning, ungdomsärenden, kultur, av-ärenden och idrott.

Webbnyhet 26.8.

UKM:s budgetproposition: 6,98 miljarder euro föreslås för förvaltningsområdet

okmbudjetti

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår ett anslag på 6,98 miljarder euro för sitt förvaltningsområde 2016.

Ministeriets proposition har gjorts upp enligt regeringsprogrammet och de tekniska ramarna för våren 2015. Propositionen innehåller inte de anslagsförslag som gäller regeringsprogrammets spetsprojekt, eftersom man särskilt kommit överens om tidtabellen för beredningen av dessa. 

Pressmeddelande 14.8.

Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Spetsprojekt främjar tillgången till kultur

kulttuuri_pyorea_poyta_web

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen samlade sakkunniga och påverkare inom kulturfältet för att diskutera förverkligandet av spetsprojektet för kultur. Målet är att främja barns och ungas kreativitet samt att föra kulturen närmare varje finländare genom att utvidga procentprincipen.

Webbnyhet 7.8

okm2015

För att på ett effektivt sätt kunna verkställa regeringens spetsprojekt reformeras undervisnings- och kulturministeriets organisation. Utbildningspolitiska avdelningen bildar från och med ingången av augusti 2015 en avdelning för allmänbildande utbildning och en för yrkesutbildning. Uppgifterna inom vuxenutbildningsenheten integreras som en permanent del av olika avdelningars verksamhet.