Hemsidan

PISA 2015: Finlandska unga fortfarande på topp, trots resultatnedgång

  Net-sve

Finländska 15-åringars kunskaper i naturvetenskapliga ämnen var tredje bäst bland OECD-länderna i OECD:s Pisa-undersökning som mäter kunskapsresultat. Finländska unga är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet, men de matematiska kunskaperna är oförändrade.

Resultaten av PISA 2015 -undersökningen publicerades den 6 december. Totalt 73 länder/områden deltog i undersöknngen. 
 

Pressmeddelande 6.12.

Arbetsgrupp söker metoder för att förhindra mobbning

3-Opettaja-net

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har kallat alla riksdagspartier till grundskoleforumets parlamentariska grupp för att göra upp teser för framtidens grundskola. Förutom den parlamentariska gruppen fungerar en forskar- och sakkunniggrupp samt en verksamhetsgrupp i forumet. På olika håll i landet ordas tillfällen där man kan diskutera idéer och stärka engagemanget för att utveckla grundskolans framtid.  Teserna offentliggörs i augusti 2017.

Pressmeddelande 25.11.

Parlamentarisk grupp ska utveckla grundskolan

lapsi_kirjastossa_500px

I lagförslaget betonar man tydligare än för tillfället bibliotekets samhälleliga roll. Bibliotekslagen utgår ifrån de språkliga och kulturella rättigheter som tryggas i grundlagen. Man föreslåt att det blir avgiftsfritt att reservera material.

Pressmeddelande 16.11.

Regeringen avlät en proposition med förslag till ny bibliotekslag

twr_amisreformi

Yrkesutbildningen förnyas i sin helhet. Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år. Förslaget till ny lagstiftning om yrkesutbildningen har sänts till intressentgrupperna för utlåtanden.

Pressmeddelande 10.11.

Yrkesutbildningsreformen skickades ut på remiss

4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Pressmeddelande 8.11.

Information om utbildning för asylsökande

Webbnyhet 15.10.