Hemsidan

Arbetsgrupp utreder möjligheten att utnyttja studentexamen i högskolornas studerandeurval

lukusali

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet skall göra upp ett åtgärdsprogram som skall möjliggöra att studentexamen utnyttjas i högskolornas urvalsmetoder.

Utredningen är en del av regeringens spetsprojekt för utvecklandet av högskoleutbildningen. Meningen med reformen är att minska antalet mellanår och tidigarelägga inledningen av högskolestudier. 

Webbnyhet 23.5.

Omfattande program mot rasism och hatretorik - aktörer inom förvaltningsområdet utmanas att delta

aurinkosydan

Undervisnings- och kulturministerit inleder under ledning av minister Sanni Grahn-Laasonen ett brett handlingsprogram för att förebygga hatretorik och rasism samt för att främja samhällelig delaktighet. Handlingsprogrammet innehåller tio åtgärder som riktar sig till bl.a. utbildning av undervisningspersonal, ungdomsarbete, idrott och dialog mellan religioner. Samtidigt utmanas alla aktörer inom ministeriets förvaltningsområde att delta i arbetet.

Handlingsprogrammet

Universitetens finansieringsmodell förnyas

Statsrådet godkände den 28 april en finansieringsmodell där man delar ut statlig basfinansiering till universiteten från och med 2017. Den reviderade finansieringsmodellen ser mer än tidigare framåt, ger universiteten en möjlighet att i högre grad betona sina starka sidor samt stödet högskoleutbildningens samhälleliga verkningsfullhet. I modellen beviljas 39 % av finansieringen på basis av utbildning, 33 % på basis av forskning samt 28 % på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

Pressmeddelande 29.4.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.