Hemsidan

Finlands vetenskapspris till akademiprofessor Markku Laakso

  markku_laakso

Finlands vetenskapspris 2015 har beviljats akademiprofessor Markku Laakso vid Östra Finlands universitet. Laakso är en av världens ledande forskade i genetik för typ 2 diabetes. Priset  delades ut den 20 maj i samband med Vetenskapsforumet.

Pressmeddelande 20.5.

Det första skedet av lagen småbarnspedagogik träder i kraft den 1 augusti 2015

Rinki

Lagen om barndagvård ändrar namn till lagen om småbarnspedagogik. Det föreskrivs för första gången om småbarnspedagogik i form av en lag och man ställer upp omfattande mål för den. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik är i första hand en rättighet som gäller barnen, och med den avses en sådan planmässig och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och omsorg och där pedagogiken särskilt betonas.

Pressmeddelande 7.5.

4,7 miljoner i statsunderstöd till konst- och kulturevenemang

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har delat ut 4,7 miljoner euro till riksomfattande konst- och kulturevenemang. Understöd beviljades till 151 evenemang.

De största understöden år 2105 gick till Operafestivalen i Nyslott, Tammerfors Teatersommar, Helsingfors Festspel, Kuhmo Kammarmusik, Kuopio tanssii ja soi, Kaustby Folk Music och Pori Jazz.

Pressmeddelande 22.4.