Hemsidan

Följ med storevenemanget för yttrandefrihet i direktsändning på webben

WPFD2016_WEB_800x416_verkko_OKM

Finland är värd för UNESCOs världsdag för pressfrihet, World Press Freedom Day, i Helsingfors den 3.-4. Maj. Evenemanget riktar sig till journalister och professionella inom mediebranschen.

Följ med seminariet på webben.

Pressmeddelande 26.4.

4 miljoner i föreningsstöd för att sänka kostnaderna för barns och ungas motionshobbyverksamhet

jalkapallo_8

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i föreningsunderstöd till motions- och idrottsföreningar. 398 projekt beviljades understöd. Meningen med föreningsstödet är möjliggöra ledd motionsinriktad hobbyverksamhet för barn och unga i en förening samt att sänka kostnaderna för hobbyverksamhet. 

Pressmeddelande 29.4.

Universitetens finansieringsmodell förnyas

Statsrådet godkände den 28 april en finansieringsmodell där man delar ut statlig basfinansiering till universiteten från och med 2017. Den reviderade finansieringsmodellen ser mer än tidigare framåt, ger universiteten en möjlighet att i högre grad betona sina starka sidor samt stödet högskoleutbildningens samhälleliga verkningsfullhet. I modellen beviljas 39 % av finansieringen på basis av utbildning, 33 % på basis av forskning samt 28 % på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

Pressmeddelande 29.4.

Över 28 miljoner till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

koulunpiha

Undervisnings- och kulturministeriet understöder anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar, som t.ex. sim-, is- och idrottshallar.Totalt 28 miljoner euro beviljades i understöd.

 En del av understöden beviljas av regionalförvaltningsverken. Minister Grahn-Laasone önskar att understöden riktas särskilt till näridrott, i synnerhet till projekt där man utvecklar skolgårdar så att de uppmuntrar till motion.

Pressmeddelande 27.4.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Pressmeddelande 8.12.