Hemsidan

Lagen om småbarnspedagogik till behandling i riksdagen

varhaiskasvatus

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. I daghemmet eller i familjedagvården bör barnet få en personlig plan för småbarnspedagogik. Lagen föreskriver också om gruppstorleken i daghemmet samt barns och föräldrars delaktighet och möjlighet att påverka. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas.

Regeringen avlät en proposition om ärendet den 18 december. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. 

Pressmeddelande 18.12.

Yrkeshögskolor beviljades nya tillstånd

Statsrådet har beviljat yrkeshögskolor nya tillstånd som träder i kraft från och med ingången av 2015. I tillstånden föreskrivs bl.a. vilka examina man kan avlägga vid yrkeshögskolan. I tillståndet kan också föreskrivas om utvecklings- och andra skyldigheter i anslutning till yrkeshögskolans uppgifter.

Tillståndsreformen är en del av den revidering av yrkeshögskolornas finansiering och förvaltning som ingår i regeringsprogrammet. Nätverket för yrkeshögskolor svarar för att statrådets riktlinjer för att det i varje landskap finns en eller flera högskolor uppfylls. Antalet yrkeshögskolor förblir det samma.

Pressmeddelande 11.12.

Strukturer och finansiering för anordnande av utbildning förnyas

viittaus

Gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer komprimeras och finansieringen förnyas under 2014-2016. Regeringspropositionerna i anslutning till ärendet avläts till riksdagen 4.12.

Pressmeddelande 4.12.

Minister Viitanen delade ut nio Finlandspriser till meriterade konstnärer

suomipalkinnot

Finlandsprisen 2014 gick till sångerskan Hilja Grönfors, gemensamt till konstnärerna Kalle Hamm och Dzamil Kamanger, teaterregissören Susanna Kuparinen, pianisten Jukka Nykänen, författaren Timo Parvela, seriekonstnären Ville Ranta, filmfotografen Timo Salminen, Konst- och kulturcentret Kaarisilta rf samt rockgruppen Popeda.

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen delade ut prisen den 4 december i Helsingfors.

Pressmeddelande 4.12.

Den nya timfördelningen i gymnasiet godkändes – gymnasieutbildningen får ett eget utvecklingsprogram

opiskelijoita2 


Regeringen har slagit fast kompletteringarna i budgetpropositionen för 2015. Man föreslår en höjning på 4 miljoner i utlåningsersättningen och en höjning på 11 miljoner euro i ersättningen för privat kopiering. Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen är nöjd över tilläggsanslaget som riktas till kultur.

Omfattningen av lärokurserna i gymnasiet kommer fortsättningsvis att vara tre år och 75 kurser. Målet med reformen är att stärka allmänbildningen samt att utveckla kunskaperna på ett bredare område.

För att förnya gymnasiet kommer man att inleda ett omfattande utvecklingsprojekt. 

Pressmeddelande 13.11.