Hemsidan

Undervisnings- och kulturministeriets medverkan i SuomiAreena

Foto: UKM/Janette Litmanen 

Undervisnings- och kulturministeriet är i år en av huvudarrangörerna för sommarevenemanget SuomiAreena. Ministeriet ordnade en paneldiskussion med utbildningstema den 15.7. och en med kulturtema den 16.7. Därutöver finns ett UKM-tält på Medborgartorget från onsdag till fredag. Närmare information om ministeriets program finns på evenemangssidan.

Diskussionen på torsdagen (bilden) lockade ett stort antal åhörare.

Pressmeddelande 25.6.

Unescos världsarvskommitté upptog nya objekt

Unescos världsarvskommitté har upptagit 24 nya objekt på listan över världskulturarv, varav 23 representerar kulturarvet och ett såväl kultur- som naturarvet. Det totala antalet världsarvsobjekt är nu 1031. Pressmeddelande 6.7.

Rapport om utveckling av klimatfostran överräcktes till minister Grahn-Laasonen

ymparisto 
Finlands klimatpanel överräckte på torsdagen en rapport om klimatfostran i Finland till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. I rapporten föreslår man att den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ska innehålla mer klimatfostran. Enligt minister Grahn-Laasonen måste man utgå från just fostran och utbildning för att uppnå en större klimatmedvetenhet.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets organisationsreform stöder verkställandet av spetsprojekt

okm2015

För att på ett effektivt sätt kunna verkställa regeringens spetsprojekt reformeras undervisnings- och kulturministeriets organisation. Utbildningspolitiska avdelningen bildar från och med ingången av augusti 2015 en avdelning för allmänbildande utbildning och en för yrkesutbildning. Uppgifterna inom vuxenutbildningsenheten integreras som en permanent del av olika avdelningars verksamhet.

Pressmeddelande 9.6.

Förskoleundervisningen blir obligatorisk från och med den 1 augusti

Ändringen som gjorde förskoleundervisningen obligatorisk trädde i kraft vid ingången av 2015. Lagen (1040/2014) tillämpas från och med den 1 augusti 2015. Enligt lagen bör barnet året innan läroplikten börjar delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Läs mer