Hemsidan

Det barnkulturpolitiska programförslaget kör igång med projekt

lastenkulttuuri

Barndagsprisen för 2014 har beviljats till Raumo konstmuseum och Dansteatern Raatikko. Statsprisen i barnkultur går i år till författaren-illustratören Linda Liukas och musikduon Soiva Siili.

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen delade ut priserna och berättade vid samma tillfälle om det barnkulturpolitiska programförslaget som kör igång med i och med ett antal projekt. Meningen är attöka barns deltagande i konst och kultur och att skapa nya sätt att ge vidare kunskap och erfarenheter om olika konstområden och om kulturarvet.

Pressmeddelande 20.11.

Rejäl höjning av utlåningsersättningen

kirjastossa

Regeringen har slagit fast kompletteringarna i budgetpropositionen för 2015 och föreslår en höjning på 4 miljoner i utlåningsersättningen .

Den upphovsrättsliga ersättningen, som utbetalas då ett exemplar av ett verk lånas ut från ett bibliotek, fördubblas i och med höjningen till drygt 8,2 miljoner euro. 

Pressmeddelande 17.11.

Den nya timfördelningen i gymnasiet godkändes – gymnasieutbildningen får ett eget utvecklingsprogram

opiskelijoita2 


Regeringen har slagit fast kompletteringarna i budgetpropositionen för 2015. Man föreslår en höjning på 4 miljoner i utlåningsersättningen och en höjning på 11 miljoner euro i ersättningen för privat kopiering. Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen är nöjd över tilläggsanslaget som riktas till kultur.

Omfattningen av lärokurserna i gymnasiet kommer fortsättningsvis att vara tre år och 75 kurser. Målet med reformen är att stärka allmänbildningen samt att utveckla kunskaperna på ett bredare område.

För att förnya gymnasiet kommer man att inleda ett omfattande utvecklingsprojekt. 

Pressmeddelande 13.11.

Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft fr.o.m. ingången av nästa år

opiskelijat

Regeringen föreslår att den nya yrkeshögskolelagen, som behandlats i riksdagen, stadfästs.  Den nya yrkeshögskolelagen ersätter lagen från 2003.

Yrkeshögskolorna är hädanefter juridiska personer i form av aktiebolag. Man frångår det nuvarande huvudmannasystemet. Staten svarar för den grundläggande finansieringen i sin helhet. Förslaget om det automatiska medlemskapet för yrkeshögskolornas studerande förverkligas inte.

Pressmeddelande 13.11.