Hemsidan

Statsprisen gick till Andelslaget Poesia, översättaren Riina Vuokko och seriekonstnären Kati Kovács

kirjallisuuspalkinto_500x250px

Statens litteraturkommission har beviljat statsprisen i litteratur till Andelslaget Poesia och översättaren Riina Vuokko. Det första statspriset i seriekonst gick till seriekonstnären Kati Kovács. Prisen på 15 000 euro delades ut av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen på fredagen i Helsingfors.

Pressmeddelande 24.10.

Läromedel får egen molntjänst

educloud_alliance_logo 
 
Målet med molntjänsten för utbildning är att underlätta och stöda lärarnas arbete samt att hjälpa lärare att på ett mångsidigare sätt ta i bruk informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. På så sätt vill man förnya och göra inlärningen och undervisiningen mångsidigare.  Tjänsten EduCloud Alliance finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och administrationen av den överförs till ett brett konsortium av läromedelsproducenter.

Pressmeddelande 22.10.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar över 26 miljoner euro statsunderstöd för främjande av jämlikhet inom utbildning

(21.10.) Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statens specialunderstöd för 2015-2016 för åtgärder som minskar skillnader mellan skolor och som stöder verksamheten och kvaliteten i skolor i utmanande verksamhetsmiljöer. Anordnare av utbildning kan ansöka om specialunderstödet från ministeriet fram till 19.11.2014.  Enligt minister Kiuru är målet att alla barn, oberoende av bakgrund, ska kunna garanteras en så likvärdig och rättvis utgångspunkt för sin skolgång som möjligt.

Pressmeddelande 21.10.

Haglund: Ombyggnaden av Olympiastadion är viktig med tanke på idrotten, kulturen och sysselsättningen

stadion. Kuva: stadionsäätiö/ Sini Pennanen

(21.10.) Kostnaderna för ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion har i projektplaneringen preciserats till 209 miljoner euro. Finanspolitiska ministerutskottet har beviljat statens deltagande i de kostnader som föranleds av ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion med högst 104,5 miljoner euro. Enligt minister Haglund är ombyggnaden av Olympiastadion är viktig med tanke på idrotten, kulturen och sysselsättningen.

Pressmeddelande 21.10.

Lagutkasten för strukturreformen av andra stadiets utbildning samt det fria bildningsarbetet skickades ut på remiss

remiss

Lagutkasten i anslutning till gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningens samt det fria bildningsarbetets anordnarnätverk och tillstånd samt reformen av gymnasiets och den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningens finansieringssystem har skickats ut på remiss.

Webbnyhet 17.10.