Hemsidan

Professor Halila utreder utvecklandet av statsbidragssystemet

rajat 

Undervisnings- och kulturministern har tillsatt professor Heikki Halila, som specialiserat sig på etiska frågor inom idrott, för att utreda utvecklandet av statsbidragssystemet inom organisationer som främjar idrott. Professor Halila har som uppgift att komma med åtgärdsförslag särskilt i fråga om att effektivera styrningen och övervakningen av hur statsbidragen används samt gällande transparensen i statsbidragsprocessen.

Webbnyhet 8.6.

Hobbyverksamhet som röstats fram av skolelever får nästan 2 miljoner

3-Lasten-net 

Konst- och kulturrelaterad hobbyverksamhet för grundskoleelever i samband med skoldagen understöds med drygt en miljon euro. Därutöver understöds förbättrandet av tillgången till grundläggande konstundervisning med 800 000 euro.Understöden, som beiljas av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, är en del av regeringens spetsprojekt som främjar tillgången till konst och kultur.

Pressmeddelande 6.6.

Regeringen stöder finansieringen av Tammerforsarenan med ett understöd på 18 miljoner

havainnekuva areenasta. Kuva: Tampereen kaupunki

Regeringens finanspolitiska ministerutskott stöder statens deltagande i finansieringen av Tammerfors allaktivitetsarena. Staten deltar enligt förslaget i byggnadskostnaderna för allaktivitetsarenan med ett statsbidrag på totalt högst 18 miljoner euro under åren 2017-2019. Innan det slutgiltiga finansieringsbeslutet bör statsunderstödet godkännas av kommissionen.

> Statsrådets pressmeddelande 31.5.

Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen

luokka500

Lärarutbildningsforumet inbjuder lärare och alla som är intresserade av att utveckla undervisningen att delta i en gemensam tankesmedja på webben. Målet är att vaska fram en vision av framtidens utbildning och hur man når målet i praktiken.  Idéerna används som grund för utvecklingsprogrammet för lärarkompetens, som publiceras i augusti.

Webbnyhet 25.5.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.