Hemsidan

Statspriser för scenkonst, musik, cirkus och dans

palkitut

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen delade ut statsprisen 2015 för scen-, musik-, cirkus- och danskonst den 26 November. Prisen är värda 13 500 euro.

Pressmeddelande 26.11.

OECD:s jämförande översikt över utbildningssystem publicerad

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har gett ut den årliga indikatorpublikationen Education at a Glance. Indikatorerna beskriver utbildningsnivån, deltagandet i undervisningen, kostnaderna, studentmobiliteten och organiseringen av undervisningen i OECD:s 34 medlemsländer och vissa partnerskapsländer.

Pressmeddelande 24.11.

Den nya yrkesutbildningen aktuell på seminariet i Seinäjoki

amisemma_minedu

Yrkesutbildningen förnyas under 2018. Reformen av yrkesutbildningen ingår i regeringens största spetsprojekt inom området för Kompetens och utbildning. I sitt tal betonade undervisnings- och kulturminister Sanni Grann-Laasonen att det är de studerande som är i fokus för reformen.

Webbnyhet 19.11.

Ungdomslagen skickades ut på remiss

  remiss

Under november månad samlar man in kommentarer om reformen av ungdomslagen. Man vill även ha med ungas åsikter och utlåtanden i den fortsatta beredningen av lagen. Avsikten är att den nya ungdomslagen träder i kraft i augusti 2016.

Pressmeddelande 3.11.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10