Hemsidan

Internationell expertgrupp ger rekommendationer för högskolesystemet i Finland

Enligt en expertgrupp fungerar Finlands högskolesystem bra och det producerar goda resultat. Det finns dock rum för förbättrinng. I synnerhet samarbetet mellan universiteten och yrkeshögskolorna samt högskolesystemets flexibilitet bör öka betydligt.

Den engelskspråkiga utredningen Towards a future proof system for higher education and research in Finland gjordes av Technopolis Group på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Pressmeddelande 23.3. (på finska)

Arbetsgrupp: Skolor ska främja en rörlig livsstil

liikunnan_suuntaviivat

En arbetsgrupp för motion och idrott betonar skolans betydelse för en rörlig livsstil. Gruppen föreslår att skoldagen görs mer flexibel och att fysisk aktivitet integreras till en del av skolans vardag. Genom att satsa på skolornas hobbyverksamhet kan man erbjuda möjligheter för rörlig verksamhet och inverka på hobbyverksamhetens kostnader. Samhällsstrukturen, planläggningen, förhållandena för lätt trafik och motionsanläggningar bör utvecklas så att de främjar vardagsmotion.

Arbetsgruppen hade som uppgift att bereda ett förslag till vad som borde betonas i idrottspolitiken och hitta sätt att bl.a. komma åt hinder för deltagande.

Pressmeddelande 20.3.

Ändringar i bestämmelser som gäller högskolornas studerandeurval och studierätt

yliopisto1923

Framöver kan en studerande endast ta emot en studierätt som leder till högskoleexamen per termin. I den gemensamma antagningen bör man reservera en del av studieplatserna för personer som inte från tidigare har en högskoleexamen eller har emottagit en studierätt.

Målet med reformen är att det ska bli lättare för en person som första gången söker till en utbildning att inleda högskolestudier och att kunna erbjuda fler en studieplats. De nya bestämmelserna för studerandeurvalen tillämpas då man nästa gång tar in studerande för utbildning som inleds hösten 2016.  

Pressmeddelande 19.3.

EU:s undervisningsministrar dryftade förebyggande av radikalisering

IMG_0861 
Frankrike och Lettland ordnade ett extra möte i Paris för EU:s undervisningsministrar med anledning av terrordåden i Paris. Under mötet dryftade man hur man kan råda bot på radikalisering med hjälp av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet. Under mötet diskuterade man bl.a. hur temat borde synas i uppdateringen av programmet Utbildning 2020. Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru representerade Finland under mötet.

Pressmeddelande 17.3.

Projektet Framtidens grundskola erbjuder rekommendationer för att stöda utvecklingen

I projektet Framtidens grundskola har45 experter för olika områden tagit fram beskrivningar av undervisningens nuläge, företeelser med anknytning till det och orsaker till att resultaten blivit svagare. Slutrapporten innefattar rekommendationer som stödjer bildningssamhället och med hjälp av vilka de ungas kompetens anpassas till framtidens behov.

Pressmeddelande 12.3.