Hemsidan

Betydande ändringar i yrkesutbildningens examensstruktur

tutkinnot

Ett förslag om ändringar i yrkesutbildningens examensstruktur samt dimensioneringen av fristående examina har lags fram. Enligt förslaget skall examina i framtiden vara mera omfattande och färre. Förslagen ingår i en mellanrapport som överräcktes till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Reformen av examensstrukturen är en del av yrkesutbildningsreformen, som beretts av undervisnings- och kulturministeriet. 

Pressmeddelande 17.8.

UKM:s budgetproposition för 2017

okmbudjetti

Undervisnings- och kulturministeriet har för beredningen av statens budgetproposition berett ett förslag till budget för sitt förvaltningsområde och föreslår ett anslag på 7 miljarder euro för 2017. Förslaget offentliggjordes sedan finansministeriet publicerat sitt förslag till statsbudget den 12 augusti.

Regeringen behandlar budgetförslaget under budgetmanglingen som inleds den 31 augusti. Regeringens syfte är då att godkänna innehållet i budgetpropositionen. Budgetförslaget föreläggs riksdagen den 19 september 2016.

Pressmeddelande 12.8.

Nytt understöd för att främja dialog mellan religioner

aurinkosydan

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser för första gången statunderstöd för att främja goda relationer mellan olika religiösa grupper genom att stöda dialogen mellan dessa. Att främja dialog mellan religioner är en del av undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsprogram för att förhindra hatretorik och rasism och för att främja samhällelig delaktighet.  

Pressmeddelande 11.8.

Studiestödslagen ändras – förslaget skickas ut på remiss

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.

Harkimos arbetsgrupp föreslår hur man kan sänka kostnaderna för barns hobbyer

Information om utbildning för asylsökande