Hemsidan

UKM:s förvaltningsområde får 7 miljarder i budgeten

budjetti2017

Regeringen föreslår ett anslag på 7 miljarder euro för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för 2017. Riksdagen besluter om budgetpropositionen efter behandlingen i december.

Pressmeddelande 15.9.

Programmet Den nya grundskolan lanserades

grundskola

Målet med programmet Den nya grundskolan är att på lång sikt hitta en riktning för den finländska grundskolan som att stöda införandet av nya läoplaner och stöda en ändring i skolornas verksamhetskultur. Verkställandet av programmet understöds med 90 miljoner euro under tre års tid. Programmet Den nya grundskolan (pdf) presenterades den 9 september.

Pressmeddelande 9.9.

Motionsrekommendation för barn under 8 år: minst tre timmar motion per dag

lapset_pyorailee 
Enligt den nya motionsrekommendationen ska barn under 8 år motionera minst tre timmar per dag. Den rekommenderade tiden består av lätt motion, raska utomhusaktiviteter samt mycket fartfylld fysisk aktivitet. Perioder av sittande som är längre än en timme bör undvikas och pauser ska även göras under kortare stunder av orörlighet. Rekommendationen betonar också vikten av tillräcklig vila och sömn samt av hälsosam kost.

De Vetenskapliga grunderna för rekommendationerna riktar sig särskilt till yrkesmänniskor inom småbarnpedagogiken, motionsområdet och hålsovården.

Pressmeddelande 7.9.

Betydande ändringar i yrkesutbildningens examensstruktur

tutkinnot

Ett förslag om ändringar i yrkesutbildningens examensstruktur samt dimensioneringen av fristående examina har lags fram. Enligt förslaget skall examina i framtiden vara mera omfattande och färre. Förslagen ingår i en mellanrapport som överräcktes till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Reformen av examensstrukturen är en del av yrkesutbildningsreformen, som beretts av undervisnings- och kulturministeriet. 

Pressmeddelande 17.8.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.