Hemsidan

Ändringar i studiestödet och studerandenas boendestöd

Studerande. Foto: Juha Tuomi / Rodeo.fi

Nivåerna på studiepenningen förenhetligas, statsborgen för studielånet höjs och stödtiden förkortas. De studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Webbnyhet 13.1.

Finland och nordisk kultur på tapeten i London

Foto: Southbank Centre / Belinda Lawley

Den 13 januari gick öppninsceremonin för kulturevenemanget Nordic Matters av stapeln i South Bank Centre i London. Nordic Matters presenterar under hela 2017 nordisk konst och kultur som en del av Southbank Centres repertoar. I anslutning till öppningsevenemanget hölls också ett inofficiellt nordiskt kulturministermöte.

Pressmeddelande 13.1.

Ändringar vid årsskriftet inom UKM:s förvaltningsområde

vuodenvaihteenmuutokset_kollaasi

Vi årsskiftet trädde bl.a. den nya bibliotekslagen och den nya ungdomslagen i kraft. Regleringen inom utbildning förenklas och det görs ändringar i finansieringen. Läs mer i pressmeddelandet.

Pressmeddelande 22.12.

PISA 2015: Finländska unga fortfarande på topp, trots resultatnedgång

  Net-sve

Finländska 15-åringars kunskaper i naturvetenskapliga ämnen var tredje bäst bland OECD-länderna i OECD:s Pisa-undersökning som mäter kunskapsresultat. Finländska unga är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet, men de matematiska kunskaperna är oförändrade.

Resultaten av PISA 2015 -undersökningen publicerades den 6 december. Totalt 73 länder/områden deltog i undersöknngen. 
 

Pressmeddelande 6.12.

Arbetsgrupp söker metoder för att förhindra mobbning

3-Opettaja-net

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har kallat alla riksdagspartier till grundskoleforumets parlamentariska grupp för att göra upp teser för framtidens grundskola. Förutom den parlamentariska gruppen fungerar en forskar- och sakkunniggrupp samt en verksamhetsgrupp i forumet. På olika håll i landet ordas tillfällen där man kan diskutera idéer och stärka engagemanget för att utveckla grundskolans framtid.  Teserna offentliggörs i augusti 2017.

Pressmeddelande 25.11.

Parlamentarisk grupp ska utveckla grundskolan

4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Pressmeddelande 16.11.

Information om utbildning för asylsökande

Webbnyhet 15.10.