Etusivu

Eurostudent-tutkimus: Opiskelijat luottavat edelleen tulevaisuuteensa

Eurostudent-tutkimuksen mukaan opiskelijat edelleen luottavat Euroopassa tulevaisuuteen. Opiskelijat olivat myös suhteellisen tyytyväisiä opintoihinsa. Opiskelijat uskovat myös työllistymismahdollisuuksiinsa.

Tutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa erityisesti korkeakouluopiskelijoiden asenteita tulevaisuutta kohtaan. Tutkimuksen tavoite on koota vertailukelpoista tietoa eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden elinoloista korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön.

Tiedote 25.2.

OECD-tutkimus: Opettajan työ on Suomessa arvostettua

luokassa2

Suomalaiset alakoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ovat sitoutuneet työhönsä ja kokevat, että heidän työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Alakoulujen opettajat tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Toisella asteella opettavat arvostavat erityisesti opiskelijoilta saatua palautetta.

OECD:n TALIS 2013 –tutkimuksen Suomen tulosten raportti luovutettiin 5.2. opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle.

Tiedote 5.2.

Lastenkulttuurikeskuksille avustuksia

lastenkulttuuri

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt avustuksia eri puolella maata toimiville lastenkulttuurikeskuksille yhteensä 1 388 000 euroa.

Lastenkultturikeskusia on nykyisin 17. Yhden keskuksen toiminta ulottuu usein usean kunnan alueelle. Keskukset toimivat verkostona, mikä mahdollistaa yhteistyönä mm. lastenkulttuurin ammattilaisten ja näyttelyiden liikkuvuuden.

Tiedote 4.2.

Arkistolaitokseen ja -lakiin ehdotetaan uudistuksia

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoita muodostuva arkistolaitos korvattaisiin Kansallisarkisto-nimisellä virastolla, jonka toimialueena olisi koko maa.  Uudistuksen tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa. 

Yksityisiä arkistoja koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ehdotuksen ovat osa on osa arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.

Tiedote 23.1.