Etusivu

Avoin Suomi avaa uusia mahdollisuuksia ja tekemisen tapoja

as2014-logo-green(16.9.) Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke on avannut uuden sivuston, jonka tarkoituksena on toimia avoimen tieteen ja tutkimuksen tietopankkina sekä innostaa ihmisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalleista. Sivusto julkistettiin Avoin Suomi -tapahtumassa.

Teema-alustuksissa esitellään mm. koulutuksen pilviväylää, koulujen tietojärjestelmien avointa dataa, avoimen muotoilun mahdollisuuksia, avoimen tiedon louhintaa sekä uusia tekemisen tapoja ja vaikutuskanavia.

Lue lisää

OKM:n hallinnonalalle 6,8 miljardia vuoden 2015 budjettiesityksessä

budjetti29(15.9.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään valtion talousarvioesityksessä yhteensä 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015.

Eduskunnalle 15.9. annetusta talousarvioesityksestäpäätetään joulukuussa. Samaan aikaan käsittelyyn annettiin myös budjettiin liittyviä lakiesityksiä.

Tiedote 15.9.

OECD-vertailussa Suomi on pitkien koulutusaikojen maa

eduglanceOECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance. Indikaattorien mukaan viisivuotiaan lapsen odotettavissa oleva opiskeluaika ennen 40 ikävuottaan on Suomessa 18 vuotta, joka on OECD-maiden korkeimpia.

Suomessa nuoret valmistuvat muiden maiden ikätovereihinsa verrattuna myöhään ja siirtyvät työmarkkinoille vanhempina.

Tiedote 9.9.

Etusivu-verkkolehti on ilmestynyt 21.8.

torstai_wwwElokuun Etusivu-verkkolehden aiheita ovat mm. avoimen hallinnon kehittäminen, liikunta-alan liiketoiminnan kasvunäkymät sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamiseen liittyvät Pisa-tulokset. Lue lisää

Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipulointia koskeva yleissopimus

Council of Europe member States flags. Photo: Ellen Wuibaux ©Council of Europe (10.7.) Euroopan neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt yleissopimuksen urheilukilpailujen manipuloinnin estämisestä. Euroopan neuvoston urheiluministerit käsittelevät yleissopimusta Magglingenissä, Sveitsissä 18. syyskuuta.

Euroopan neuvostoon kuuluu 47 jäsenvaltiota, mutta sopimus on tarkoitettu avattavaksi myös muille valtioille. Sopimus tulee voimaan, kun viisi valtiota on sen ratifioinut.

Lue lisää

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

toinenaste_vapaa (13.6.) Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. 

Uudistusta valmisteleva ohjausryhmä käsitteli 13.6. luonnosta rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoiksi. Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja vuoden 2014 kehyspäätökseen.

Tiedote 13.6.