Etusivu

Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus - valtakunnallinen koululaiskysely käynnistyy

Kuva / Bild: Kari Ylitalo

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää järjestyksessä toisen valtakunnallinen koululaiskyselyn lasten ja nuorten harrastustoiveista koulupäivän yhteydessä. Toisen kyselyn ja samaan aikaan käynnistyvän avustushaun tarkoituksena perustaa lisää taiteen ja kulttuurin harrastuksia koululaisten toiveiden pohjalta. Kyselyllä halutaan myös selvittää, miksi lapsi tai nuori ei ole löytänyt mieluisaa harrastusta.

Lue lisää

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö käyntiin

lukusali

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita selvitetään

Rinki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut kolme selvittäjää tarkastelemaan varhaiskasvatuksen lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämistarpeita. Toimeksiannossa painotetaan osallistumisastetta, vaikuttavuutta ja tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa tarvittavaa osaamista. Selvityksen on määrä valmistua kesän alussa.

Lue lisää

Hallitukselta 25 miljoonan euron panostus korkeakouluopetukseen

korkekouluopiskelija

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille 25 miljoonan euron erityisavustuksen. Rahoitettavilla hankkeilla parannetaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, sekä edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta. 

Lue lisää

Opettajankoulutuksen kehittämiseen haettavissa 15 miljoonaa

Kuva: OKM / Liisa Takala

Erityisavustuksella tuetaan jokaisen suomalaisen opettajan mahdollisuuksia kehittää osaamistaan läpi työuran. Kaikkiaan opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Opettajankoulutuksen kehittäminen on osa hallituksen Uusi peruskoulu –kärkihanketta.

Lue lisää

Opintotukeen ja opiskelijoiden asumistukeen muutoksia

Opiskelija. Kuva: Juha Tuomi / Rodeo.fi

Opintorahan tasoja yhtenäistetään, opintolainan valtiontakaus nousee ja tukiaika lyhenee. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2017.

Lue lisää

Tietoa turvapaikanhakijoiden koulutuksesta

4

Turvapaikanhakijamäärän kasvulla on välittömiä vaikutuksia perusopetuksen ja varhaiskasvatukseen tarpeeseen. Jatkossa lisääntyy myös tarve maahanmuuttajien valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. OKM on koonnut tietopaketin maahanmuuton vaikutuksista mm. koulutukseen.

Lue lisää