Etusivu

30 miljoonaa euroa kehittämisavustuksia opetukseen

  koululainen

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on jakanut yhteensä 30 miljoonaa euroa valtionavustusta opetuksen kehittämiseen. Esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen myönnetään 17 miljoonaa, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kymmenen miljoonaa ja kielikylpytoiminnan ja muun kaksikielisen opetuksen laajentamiseen kolme miljoonaa.

Tiedote 17.4.

Suomi haluaa hoitaa maailmanperintöä vastuullisesti ja vaikuttavasti

maailmanperinto

Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksenä vuoteen 2025 ulottuvan kansallisen maailmanperintöstrategian, jolla linjataan Suomen maailmaperintöpolitiikkaa ja Unescon maailmaperintösopimuksen toteutusta Suomessa. Maailmanperintötoimintaa ei ole aiemmin linjattu Suomessa vastaavalla tasolla.

Tiedote 16.4.

Selvitys: Erityisen koulutustehtävän lukioiden tehtävänkuvaa selvennettävä

uimahallissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikuntapaikkojen rakentamista, korjaamista  ja varustamista 27 miljoonalla eurolla. Ministeriön avustukset kohdennettiin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan sisältyviin perusliikuntapaikkoihin, lähinnä uima- ja liikuntahalleihin.  Aluehallintovirastojen avustuksiin varatuilla rahoilla voidaan tukea erityisesti lähiliikuntapaikkahankkeita.

Tiedote 23.3.

Työryhmä: Koulut edistämään liikunnallista elämäntapaa

liikunnan_suuntaviivat

Liikunta-alan työryhmä painottaa koulujen merkitystä liikunnalliselle elämäntavalle. Ryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus tuotaisiin sen osaksi. Koulujen harrastetoimintaa vahvistamalla voidaan tarjota liikuntamahdollisuuksia ja vaikuttaa harrastamisen hintaan. Myös yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus liikuntapoliittikan painopisteiksi ja etsiä keinoja mm. osallistumisesteiden purkamiseen.

Tiedote 20.3.

Korkeakoulujen opiskelijavalintoihin ja opiskeluoikeutta koskeviin säännöksiin muutoksia

yliopisto1923

Opiskelija voi jatkossa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti. Yhteishaussa osa opiskelupaikoista on varattava hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa tai ottaneet vastaan opiskeluoikeutta. 

Tavoitteena on helpottaa ensikertalaisten pääsyä korkeakouluopintoihin ja tarjota entistä useammalle opiskelupaikka. Uudistettuja opiskelijavalintasäädöksiä sovelletaan ensi kertaa valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.

Tiedote 19.3.